Obrazovanje u BeograduUniverziteti

Univerzitet u Beogradu

Zgrada Beogradskog univerziteta (Kapetan Mišino zdanje) na studentskom trgu
Zgrada Beogradskog univerziteta (Kapetan Mišino zdanje) na studentskom trgu

Univerzitet u Beogradu je najstarija i najveća institucija visokog obrazovanja u Srbiji. Nastavno osoblje broji preko 7.000 članova, a univerzitet pohađa 89.827 studenata na oko 150 programa osnovnih studija i 1.700 postdiplomaca. Od osnivanja, Univerzitet je obrazovao više od 346.000 diplomiranih stručnjaka različitih profila, oko 22.700 magistara, oko 28.000 specijalista i preko 13.200 doktora nauka. Univerzitet u Beogradu čine 31 fakultet, 8 naučno-istraživačkih instituta i sistem univerzitetskih biblioteka i računskih centara.

Beogradski univerzitet je osnovan 24. septembra 1863. godine kao Velika škola, koja je 1905. zvanično prerasla u univerzitet, što je značilo reformu iz korena. Sav nastavni kadar Velike škole tada je raspušten i izbor novog nastavnog kadra poveren osmorici najvećih stručnjaka koji su bili prvih osam redovnih profesora Beogradskog univerziteta: Jovan Žujović, Sima Lozanić, Jovan Cvijić, Mihailo Petrović Alas, Andra Stevanović, Dragoljub Pavlović, Milić Radovanović i Ljubomir Jovanović. Beogradski univerzitet je 1905. godine imao 16 redovnih i 18 vanrednih profesora i 778 studenata. U njegov sastav ulazili su Filozofski, Pravni, Tehnički i Bogoslovski fakultet. Tokom drugog svetskog rata nastava je bila obustavljena. Posle oslobođenja Beograda univerzitet je ponovo počeo sa radom.

Iz Beogradskog univerziteta nastali su Univerzitet u Novom Sadu (1960), Univerzitet u Nišu (1965), Univerzitet u Prištini (1970), Univerzitet u Podgorici (1974) i Univerzitet u Kragujevcu (1976). U Beogradu takođe postoji i Univerzitet umetnosti.

Fakulteti Univerziteta u Beogradu
Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković
Bulevar kralja Aleksandra 71

Tagovi

obrazovanje, univerzitet u beogradu, fakulteti

Podeli ovo sa drugima na društvenim mrežama