Obrazovanje u Beogradu

Instituti

 • Arheološki institut SANU
  Delatnost: humanističke nauke, arheologija
  Knez Mihailova 35
  0

  Astronomska opservatorija
  Delatnost: prirodne nauke, astronomija, astrofizika
  Volgina 7
  1

  Ekonomski institut
  Delatnost: društvene nauke, ekonomske nauke, konsalting
  Kralja Milana 16
  2

  Elektrotehnički institut "Nikola Tesla"
  Delatnost: tehničko-tehnološke nauke, elektrotehnika, elektroprivreda, elektroindustrija
  Koste Glavinića 8a
  3

  Institut društvenih nauka
  Delatnost: društvene nauke, demografija, sociologija, političke nauke, javno mnjenje
  Kraljice Natalije 45
  4

  Institut ekonomskih nauka
  Delatnost: društvene nauke, ekonomske nauke, makroekonomska politika, spoljnopolitički ekonomski odnosi
  Zmaj Jovina 12
  5

  Institut "Mihajlo Pupin"
  Delatnost: prirodne nauke, elektrotehnika, tehnologija, piezotehnologija, elektronika, telekomunikacije, veštačka inteligencija
  Volgina 15
  6

  Institut tehničkih nauka SANU
  Delatnost: prirodne i tehničko-tehnološke nauke
  Knez Mikailova 35/IV
  7

  Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije
  Delatnost: tehničko-tehnološke nauke, arhitektura i urbanizam, prostorno planiranje, regionalni razvoj
  Bul. kralja Aleksandra 73
  8

  Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković"
  Delatnost: prirodne nauke, biologija, ekologija
  Bul. despota Stefana 142
  9

  Institut za evropske studije
  Delatnost: društvene nauke, političke nauke, ekonomski i kulturni odnosi
  Trg Nikole Pašića 11
  10

  Institut za ekonomiku poljoprivrede
  Delatnost: društvene nauke, ekonomske nauke, poljoprivredni i ruralni razvoj, agrarna politika
  Cara Uroša 54
  11

  Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu
  Delatnost: prirodne nauke, zaštita bilja, biologija, etnomologija, toksikologija
  Teodora Drajzera 9
  12

  Institut za zemljište
  Delatnost: prirodne nauke, nauka o zemljištu, irigacija
  Teodora Drajzera 7
  13

  Institut za ispitivanje materijala
  Delatnost: prirodne nauke, fizika, geodezija, geologija, kontrola kvaliteta
  Bulevar vojvode Mišića 43
  14

  Institut za istraživanja u poljoprivredi "Srbija"
  Delatnost: biotehničke nauke, nauka o zemljištu, biljna proizvodnja, zaštita bilja, genetika
  Zeleni venac 2/III
  15

  Institut za književnost i umetnost
  Delatnost: književnoteorijska, književnoistorijska, komparatistička i poetička istraživanja
  Kralja Milana 2
  16

  Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
  Delatnost: društvene nauke, pravne nauke, sociologija, psihologija
  Gračanička 18
  17

  Institut za kukuruz "Zemun Polje"
  Delatnost: biotehnologija, genetika i selekcija kukuruza, proizvodnja semena kukuruza, fitopatologija, entomologija, agronomija, prerada kukuruza i sojinog semena, proizvodnja semena
  Zemun, Slobodana Bajića 1
  18

  Institut za medicinska istraživanja
  Delatnost: društvene nauke, medicina, hematologija, imunologija, farmakologija
  Dr Subotića 4
  19

  Institut za međunarodnu politiku i privredu
  Delatnost: društvene nauke, političke nauke, ekonomske nauke, pravo
  Makedonska 25
  20

  Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo
  Delatnost: prirodne nauke, biologija, medicina, genetika, hemija, proizvodnja enzima, proteina, hormona
  Bulevar vojvode Stepe 444a
  21

  Institut za noviju istoriju Srbije
  Delatnost: humanističke nauke, istorija (istorija srpskog naroda od 1918. godine do danas)
  Kneza Miloša 101
  22

  Institut za nuklearne nauke "Vinča"
  Delatnost: prirodne nauke, tehničko-tehnološke nauke, nuklearna medicina, energija
  Vinča, poštanski fah 522
  23

  Institut za onkologiju i radiologiju Srbije
  Delatnost: medicinske nauke, medicina, onkologija, radiologija
  Pasterova 14
  24

  Institut za opštu i fizičku hemiju
  Delatnost: prirodne nauke, hemija, fizička hemija, biofizika, hemija nemetala, koloidna hemija
  Studentski trg 12
  25

  Institut za pedagoška istraživanja
  Delatnost: društvene nauke, pedagogija, pedagoška psihologija, sociologija
  Dobrinjska 11/III
  26
 • Institut za političke studije
  Delatnost: društvene nauke, političke nauke, istorija kulture, postkomunistička tranzicija, balkanske studije
  Savski trg 7
  27

  Institut za primenu nauke u poljoprivredi
  Delatnost: biotehničke nauke, agronomija, primenjene selekcijske mere u stočarstvu i tehnologija u poljoprivrednoj proizvodnji
  Bul. despota Stefana 68b
  28

  Institut za primenu nuklearne energije INEP
  Delatnost: prirodne nauke, bologija, hemija, fizika, biohemija, veterina
  Zemun, Banatska 31b
  29

  Institut za puteve
  Delatnost: prirodne nauke, geofizika, saobraćaj, tehnologija projektovanja, izgradnje i održavanja autoputeva, puteva i građevina
  Kumodraška 257
  30

  Institut za proučavanje lekovitog bilja "Dr Josif Pančić"
  Delatnost: biotehničke i medicinske nauke, farmacija
  Tadeuša Košćuška 1
  31

  Institut za savremenu istoriju
  Delatnost: humanističke nauke, istorija (20. vek)
  Trg Nikole Pašića 11
  32

  Institut za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu
  Delatnost: istorija umetnosti
  Čika Ljubina 18-20
  33

  Institut za spoljnu trgovinu
  Delatnost: društvene nauke, ekonomske nauke, spoljnotrgovinski odnosi
  Moše Pijade 8
  34

  Institut za stočarstvo
  Delatnost: biotehničke nauke, stočarska proizvodnja, genetika fiziologija, selekcionarstvo, reprodukcija
  Zemun, Autoput 16
  35

  Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina
  Delatnost: prirodne nauke, tehnologija, geologija, hemija, fizička hemija, rudarstvo, ekologija
  Franše D'Eperea 86
  36

  Institut za uporedno pravo
  Delatnost: društvene nauke, pravne nauke, komparativno i međunarodno pravo
  Terazije 41
  37

  Institut za fiziku
  Delatnost: prirodne nauke, fizika plazme, lasera, čvrstih materija i visoke energije
  Zemun, Pregrevica 118
  38

  Institut za filozofiju i društvenu teoriju
  Delatnost: filozofija, sociologija, politička teorija, antropologija
  Kraljice Natalije 45
  39

  Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
  Delatnost: prirodne nauke, hemijska tehnologija
  Njegoševa 12
  40

  Institut za higijenu i tehnologiju mesa
  Delatnost: prirodne nauke, veterinarstvo, ispitivanje i kontrola ljudske hrane i hrane za stoku i aditiva
  Kaćanskog 13
  41

  Institut za šumarstvo
  Delatnost: biotehničke nauke, šumarstvo, inženjerske usluge
  Kneza Višeslava 3
  42

  Istorijski institut SANU
  Delatnost: humanističke nauke, istorija (od srednjeg veka do 1918.)
  Knez Mihailova 35
  43

  Istraživački institut "Kirilo Savić"
  Delatnost: tehničko tehnološke nauke, elktrotehnika, železničko mašinstvo, građevinarstvo, mostovne konstrukcije
  Vojvode Stepe 51
  44

  Lola institut
  Delatnost: prirodne nauke, elektrotehnika, mašinstvo, CIM, robotika, upravljanje kvalitetom, kontrolni sistemi
  Kneza Višeslava 70a
  45

  Matematički institut SANU
  Delatnost: prirodne nauke, matematika, mehanika, kibernetika, veštačka inteligencija
  Kneza Mihaila 35
  46

  Naučni institut za veterinarstvo Srbije
  Delatnost: biotehničke nauke, veterinarstvo, kontrola namirnica životinjskog porekla i lekova za primenu u veterinarstvu
  Vojvode Toze 14
  47

  Naučnoistraživačka ustanova "Geoinstitut"
  Delatnost: prirodne nauke, geofizika, geologija
  Rovinjska 12
  48

  PKB "INI-Agroekonomik"
  Delatnost: biotehničke nauke, biljna proizvodnja, stočarstvo, veterinarstvo, ekologija
  Padinska skela, Zrenjaninski put bb
  49

  Rudarski institut
  Delatnost: prirodne nauke, geologija, rudarstvo, ekologija, termotehnika
  Zemun, Batajnički put 2
  50

  Centar za imunološka istraživanja "Branislav Janković"
  Delatnost: medicinske nauke, psihoneuroimunologija, neuroendokrinoimunologija, autoimunološki procesi
  Vojvode Stepe 458
  51

  Saobraćajni institut CIP
  Delatnost: tehničko-tehnološke nauke, saobraćaj
  Nemanjina 6/IV
  52

  Centar za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu
  Delatnost: prirodne nauke, biologija, biofizika, biomedicinsko inženjerstvo, veštačka inteligencija
  Kneza Višeslava 1
  53

Podeli ovo sa drugima na društvenim mrežama